Delcredere-topman Christian Vinckewordt crisismanager Kruispuntbank

(belga/tijd) - Christian Vincke, de codirecteur van de nationale kredietverzekeraar Delcredere, krijgt de taak het falende systeem van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) op het juiste spoor te zetten. Hij neemt ontslag bij Delcredere, dat geleid zal worden door Yves Windelincx. Dat bevestigden gisteren Wouter Blomme van het kabinet van de minister van Economie, Fientje Moerman, en van de staatssecretaris voor E-government, Peter Vanvelthoven. Het KBO-systeem dat het administratieve verkeer tussen bedrijven en de overheid moet regelen, is op 1 juli ingevoerd. De start van de Kruispuntbank liep echter volledig fout. Het systeem viel eerst enkele dagen uit en sindsdien loopt het nog niet naar behoren. De regering besloot met Christian Vincke een centrale aanspreekpersoon, eigenlijk een crisismanager, aan te stellen. Hij moet de problemen uitklaren en de minister van Economie Moerman (VLD), haar collega van Middenstand, Sabine Laruelle (MR), en de staatssecretarissen voor Informatisering van de Staat, Peter Vanvelthoven (sp.a) en Vincent van Quickenborne (VLD) adviseren over de meest wenselijke oplossing. Vanvelthoven liet na een vergadering tussen alle bevoegde ministers op 30 juli overigens al weten dat het systeem mogelijk helemaal van nul moet worden herstart, als de technische problemen aanhouden.