Delcredere verzekert buitenlandse bedrijven

(tijd) - De openbare kredietverzekeraar Delcredere verzekert voortaan ook de export van buitenlandse bedrijven die geen enkele band hebben met de Belgische economie. Deze bedrijven kunnen echter niet genieten van de federale staatsgarantie. Delcredere, dat eerlang een NV van publiek recht wordt, bereidt zich met deze stap voor op een rol als particuliere kredietverzekeraar.