Delcroix: ook wederoproepingen onder de loep

(belga) - Minister van landsverdediging Leo Delcroix sleutelt in zijn hervormingsplan voor het leger, dat vrijdag aan de ministerraad wordt voorgelegd, ook aan het systeem van de wederoproepingen. Delcroix wil de wederoproepingen niet afschaffen maar wil zich koncentreren op deze reservisten die nog echt geïnteresseerd zijn, zo wordt in zijn omgeving gezegd.