Delcroix vecht verwijzing naar rechtbank aan

(tijd/belga) - Het Hof van Cassatie behandelt op 10 september het verzoek van voormalig CVP-minister Leo Delcroix om zijn verwijzing naar de Hasseltse strafrechter verbroken te zien.Delcroix werd op 2 mei door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) samen met Jean-Pierre Bleyen (Zincpower) en Dominique Willemse van ICC Industries naar de Hasseltse strafrechter verwezen wegens schriftvervalsing. De Antwerpse KI vond het beroep van de drie inverdenkinggebrachten tegen hun verwijzing door de raadkamer ongegrond. De raadkamer verwees het drietal op 11 januari 2002 samen met Marc Bleyen (Zincpower), Chris Lelièvre-Damit (Hermes Communications) en Maurtis Roggeman (Plascobel) naar de strafrechter.Het gerecht vermoedt dat er gesjoemeld werd na de gunning van 2 miljoen milieuboxen in 1991. Het contract ging eerst naar Plascobel. De Raad van State ontdekte een vormfout in de offerte en bij een nieuwe aanbesteding haalde Aralco het contract binnen. Aralco gaf 40 procent van het contract in onderaanneming aan Plascobel. Net na het binnenhalen van de bestelling gaf Aralco de CVP-studiedienst Cepess een legale gift van 50.000 euro. De CVP kreeg volgens het gerecht nog een onrechtstreekse gift. Via Plascobel werd een circuit van valse facturen opgezet om een CVP-factuur van 75.000 euro aan Hermes Communications te betalen. Deze schriftvervalsingen worden voor de Hasseltse strafrechter vervolgd.