Delcroix voor kontinuïteit in defensiebeleid

(belga) - De nieuwe defensieminister Leo Delcroix is van plan de lijn door te trekken die zijn voorganger Guy Coëme heeft ingezet. Polen, Tsjechoslovakije en Hongarije krijgen voorrang in de bilaterale samenwerking van ons land met het vroegere Oostblok. De kontakten die door Coëme ginder gelegd werden, zullen worden gekonkretizeerd. Zo zal de Belgische generaal-majoor Roland Pioge binnenkort naar Boedapest trekken om er met zijn ervaring hulp te bieden bij het rationalizeren van de defensiebegroting. Belgie ondertekende reeds in 1989 een bilateraal akkoord met Hongarije dat geleid heeft tot konkrete samenwerkingsplannen. De samenwerking heeft betrekking op vorming van militairen, personeelsbeleid, en programma's voor het verwerven van militair materieel.