Delcroix wil beter legerimago

(tijd) - Minister van Defensie Leo Delcroix wil dat het leger een meer open informatiepolitiek voert. De minister gaat hierover spreken met de hoofdredakteuren van kranten, weekbladen en elektronische media. In navolging van de ambtenaren zullen de militairen een vorm van "spreekrecht' krijgen. Dit mag echter niet leiden tot nestbevuiling. De minister wil ook iets doen aan het slechte imago van het leger. Dit is mede te wijten omdat in het verleden positieve akties te weinig belicht werden. Hierin zal nu verandering worden gebracht. Volgens de minister heeft het leger een beter imago nodig om voldoende jonge mensen aan te trekken.