Delcroix wil bevroren minimumbudget in plaats van maximum

(tijd) - Minister van defensie Leo Delcroix wil dat de regeringsbeslissing van 3 juli vorig jaar om zijn budget tot einde 1997 beneden de nominale grens van 99 miljard te houden, wordt gewijzigd. Hij stelt de regering nu voor om het budget te bevriezen op "niet minder' dan 99 miljard. "De drastische beperking mag niet verder gehypotekeerd worden door bijkomende verminderingen van het budget tijdens de verschillende stappen van de budgetkontrole' zo schrijft de minister.