Advertentie
Advertentie

Delen boekt winstdaling van 32%

(tijd) - De netto groepswinst van Delen daalde van 206,8 miljoen frank in 1989 naar 140,6 miljoen frank in 1990. Dat is een winstdaling van 32 procent, die vooral te wijten is aan de slappe beurs. Het nettodividend wordt wel opgetrokken van 175 frank naar 180 frank, zo maakte de groep gisteren bekend.