Delhaize: indrukwekkende resultaten over 1987

Ondanks de daling van de dollarkoers met 18 procent is zowel de omzet als de netto gekonsolideerde winst van de groep, Delhaize "De Leeuw' in het voorbije boekjaar nog merkelijk toegenomen. "Het omzetcijfer stijgt, de eigen middelen blijven gehandhaafd en de netto gekonsolideerde winst stijgt met meer dan 13 procent. Ingevolge een toename van de inkomsten uit participaties zal de raad van bestuur van Delhaize aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei een verhoging van het dividend voorstellen. Het netto dividend wordt verhoogd naar 37 fr. tegenover 30 fr. het jaar voordien, wat dus een stijging is met 23,3 procent'.