Delhaize trekt dividend naar 48 frank

(tijd) - De Belgische distributie-onderneming Delhaize "De Leeuw' heeft een gekonsolideerde winstgroei van 43 procent tot 2.185 miljoen gerealizeerd. De groepsomzet steeg met 24 procent tot 210,7 miljard. De Amerikaanse dochter Food Lion groeide het sterkst (omzet +29 procent) ; Delhaize "De Leeuw' België verhoogde de omzet met 6 procent wat meteen goed was voor een winstverhoging van 48 procent. De aandeelhouder wordt hierbij niet vergeten: Delhaize trekt het dividend op van 37 frank tot 48 frank per gewoon aandeel (+ 30 procent).