Deliberatie

(tijd) - De beurs van Brussel hield vrijdag het patroon aan dat de markt al zo lang in het gareel houdt. De omzetten blijven laag en ondanks enkele uitschieters is de overheersende koersbeweging een trage, zijwaartse trend. Beleggers zijn duidelijk op zoek naar een richting en worden heen en weer gegooid tussen de angst voor lagere bedrijfswinsten en de groeiende hoop op economisch herstel. En als het al tot een economische groei komt, wat is dan het daaraan verbonden inflatiegevaar?