Delors: ecotaks heeft didaktische waarde

(van onze verslaggeefster) RIO DE JANEIRO (tijd) - De Europese kommissie heeft weinig respons gekregen van de OESO-landen op haar voorstel om fiskale en ekonomische maatregelen in te zetten in de strijd tegen het overdadig en vervuilend energieverbruik. Toch gaat ze door met haar initiatief. Jacques Delors verdedigde hier in Rio de pedagogische rol die een ecotaks kan spelen.