Delphi zet tweede 'Safety Bel' - trein op de sporen

ANTWERPEN (tijd) - Levensverzekeraar Delphi uit de Almanij-Kredietbank Groep zet een nieuw 'Safety Bel'-fonds op de sporen, dat belegt in Belgische aandelen. Het gaat om een kapitalisatieverzekering waarbij de betaalde premie belegd wordt in Belgische aandelen. De belegger krijgt een gewaarborgde basisaangroei van 15 procent en participeert daarnaast voor 50 procent in de koerswinst van de Bel20-beursindex.Een pure kapitalisatieverzekering is de 'Safety Bel' niet omdat aan het contract ook een overlijdensdekking van 130 procent verbonden is. Dat is nodig om geen roerende voorheffing te moeten betalen. De looptijd van de 'Safety Bel' bedraagt vijf jaar. Enkel wanneer de looptijd meer dan acht jaar is, hoeft geen aparte overlijdensdekking van 130 procent genomen te worden om te genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing.