Dematerializering komt stap dichterbij

(tijd) - De ministerraad keurde een wetsontwerp goed dat de kreatie van gedematerializeerde effekten mogelijk maakt. De maatregel past in de wereldwijde beweging om effekten aan toonder, die te duur zijn in de behandeling, te bannen. Belangrijk in het wetsontwerp is dat de gedematerializeerde effekten niet op individuele rekeningen zullen ingeschreven zijn bij de centrale autoriteit. De waarschijnlijkheid van een vermogensregister blijft daardoor beperkt.De Belgische belegger die zo gretig zijn effekten in de kluis wil opbergen, veilig weggeborgen voor de fiskus en diens suksessierechten, krijgt het almaar moeilijker. Anonieme materiële effekten aan toonder worden op allerlei wijzen gebannen. Wie effekten voortaan nog in het handje wil, zal er zwaar voor moeten betalen en de meewarrige blikken van de lokketbedienden erbij moeten nemen.