Demilitarizering

Rijkswacht komt onder rechtstreekse kontrole van binnenlandse zaken en justitie