Advertentie
Advertentie

Demografie bepaalt klanten en werknemers

BRUSSEL (tijd) - "Op de ondernemingen heeft de demografische evolutie een dubbel effekt: zij verandert de markt van de gebruikers en de samenstelling van de beroepsbevolking'. Met deze zin motiveert het Instituut voor de Onderneming IVO zijn jongste uitgave: Onderneming en Demografie, een boek geschreven door de Leuvens socioloog Koen Matthijs. "Het boek geeft een antwoord op vier fundamentele vragen: wie zijn de arbeidskrachten van morgen, wie zijn de verbruikers van morgen, wie zijn de besluitvormers en hoe moeten de sociale lasten en kosten worden verdeeld'. Naast een massa gegevens die voor bedrijven belangrijk zijn, werden een reeks toekomst-beschouwingen opgenomen.