Demografisch deficit staat klaar om rol overheidsschuld over te nemen

(tijd) - Vorig jaar bedroeg de gemiddelde financieringsrente op de Belgische overheidsschuld 7,2 procent. Dat lijkt op het eerste gezicht niet wereldschokkend, maar het is wel het laagste peil sinds 1974. Als de uitstaande schuld beperkt is, is de rente waartegen die gefinancierd wordt relatief onbelangrijk. Niet zo in België. De sanering van de overheidsfinanciën staat of valt eenvoudigweg met het behoud van een redelijk renteniveau. Ideaal zou natuurlijk nog een verdere daling van de financieringsrente zijn. Ondanks de sterke daling in '95 blijft de reële rente immers historisch hoog. Toch wordt daar best niet teveel op gerekend. Verschillend met de situatie voor 1974 is niet alleen het niveau van de nog uitstaande schulden in de industriële wereld, er is ook het opdoemende demografische probleem met de daarbij horende 'nog niet uitgedrukte schulden'.Er is dus goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is duidelijk dat de saneringspolitiek die al vroeg in de jaren tachtig op gang kwam en de monetaire politiek die sinds het einde van de jaren tachtig gevoerd wordt, belangrijke dividenden beginnen te leveren. Het is niet langer geleden dan begin 1993 dat in de Wall Street Journal Europe het onvermijdelijk fallissement van de NV België aangekondigd werd.