Demokratische hervormingen

Op de Europese Raad, die morgen en overmorgen in Straatsburg gehouden wordt, moet normaal gesproken een datum vastgesteld worden voor de bijeenroeping van een inter-goevernementele konferentie die een nieuw verdrag moet opstellen voor de uitbouw van de ekonomische en monetaire unie (EMU). Hoewel de Britse premier Thatcher daar niets voor voelt en de houding van de Westduitse kanselier Kohl nog onzeker is, staat het zo goed als vast dat die konferentie tijdens de tweede helft van volgend jaar bijeengeroepen wordt, zoals de Franse president Mitterrand dit wenst. Tot die bijeenroeping kan immers met een gewone meerderheid beslist worden.