Advertentie
Advertentie

Demotte met belangenorganisaties op zoek naar beste beleid

(tijd) - Rudy Demotte (PS), de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil in nauw overleg met de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen zijn beleid gestalte geven. Hij organiseert 'gezondheidsdialogen' met alle betrokkenen. Zaterdag wordt het officiele startschot gegeven. In 15 rondetafelgesprekken wordt dan gediscussieerd over het gezondheidsbeleid.