Demotte moet kleur bekennen in ziekteverzekering

(tijd) - De kostenexplosie van de Belgische gezondheidszorg baart steeds meer beleidsmensen en denktanken zorgen. Ze dringen erop aan het mes in de misbruiken te zetten en de uitgaven te rationaliseren. Maar vanuit regeringshoek blijft het windstil. De federale minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), liet nog niet in zijn beleidskaarten kijken. De druk op de PS'er om in actie te schieten neemt zienderogen toe.