Advertentie
Advertentie

Denkgroep wil nog verruimen

(tijd) - De 'Denkgroep in de Warande' is dit jaar opgericht door een aantal persoonlijkheden uit het Vlaamse economische en wetenschappelijke milieu. Uitgangspunt was de vaststelling dat het debat over de Vlaamse toekomst op een versnipperde manier gebeurt. De denkgroep wil daarom meewerken aan de ontwikkeling van een 'positief concept' voor Vlaanderen. Ieder jaar wordt een thema gekozen waarrond men een standpunt uitwerkt.