Deontologische Code methandleiding aangevuld

(tijd) - Het Vlaams Parlement heeft een handleiding bij zijn Deontologische Code opgesteld, waarin aangegeven wordt welke mogelijkheden een parlementslid heeft om aan sociale dienstverlening te doen. De commissie voor Reglement en Samenwerking keurde de handleiding gisteren unaniem goed.