Advertentie
Advertentie

Depolitizering magistratuur ondermijnd

(tijd) - De wet van justitieminister Melchior Wathelet (PSC) op de depolitizering van de magistratuur wordt, amper twee jaar oud, in belangrijke mate uitgehold door een aantal nieuwe wetswijzigingen. Die stellen immers de plaatsvervangende rechters vrij van het door diewet ingevoerde eksamen. De weg ligt aldus open om via de tussenstap van een (politieke) benoeming tot plaatsvervangend rechter zonder eksamen de magistratuur binnen te dringen. De wet-Wathelet, midden 1991 goedgekeurd, was een belangrijke eerste stap in het terugdringen van de politieke benoeming van rechters. Wie wilde toetreden tot de magistratuur, diende voortaan te slagen in een eksamen inzake beroepsbekwaamheid. Voor de latere bevorderingen werd alles bij het oude gelaten.