Depolitizering wetenschapsbeleid

(tijd) - Minister Hugo Schiltz van wetenschapsbeleid en diens staatssekretaris Pierre Chevalier hebben een nieuwe procedure uitgewerkt voor de aanwerving van kontraktueel personeel bij de Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (DPWB). Deze procedure moet alle garanties bieden voor een onafhankelijke en objektieve benoemingspolitiek, aldus beide excellenties in een gezamelijke persmededeling. Bij de DPWB werken bijna evenveel mensen met en privé-kontrakt als vastbenoemde ambtenaren.