Depositos in dollar wordenniet beschermd

(tijd) - Het Beschermingsfonds voor spaarders en beleggers moet geen schadevergoeding betalen aan klanten die depositos in dollar of yen aanhouden bij een failliete bank of beursvennootschap. Dat zegt het Arbitragehof in een arrest. Het arrest is een streep door de rekening van bepaalde klanten van de failliete Bank Max Fisher. Die eisten op grond van het gelijkheidsbeginsel ook een vergoeding voor hun dollardepositos.