Depressie is 'big business'

Wereldwijd zijn er naar schatting 340 miljoen depressieve mensen. België moet elke dag zeven zelfdodingen verwerken. Medicatie is niet het antwoord. De depressiegolf geeft ons een niet te missen kans om te bezinnen - en te kiezen - over ons toekomstig mensbeeld, stelt BOB VANSANT. Crisis als kans dus. Zondag is het Werelddag Geestelijke Gezondheid.