Advertentie
Advertentie

Derde Sobemap-enquête over Belgisch ondernemingsimago

BRUSSEL (tijd) - Voor de derde keer liet het Instituut voor de Onderneming in samenwerking met het VBO een studie uitvoeren naar het imago van de Belgische onderneming. Belangrijke konklusie is dat de meerderheid van de bevolking inziet dat winst voor de onderneming onmisbaar is. De Belgen duiden ook belastingen en sociale lasten als publieke vijand nummer één aan. IVO-voorzitter Jacques Dopchie onderstreepte dat het belangrijk is te weten hoe de gedachtenstromen van de Belgische bevolking evolueren.