Derde van woningen is zonevreemd

(tijd) - Ingelmunster heeft een oppervlakte van 1.616 ha en telt 10.700 inwoners. De gemeente ligt in het arrondissement Roeselare en grenst aan Izegem, Meulebeke, Oostrozebeke, Harelbeke (deelgemeente Hulste) en Lendelede. Bij de fusie van 1976 bleef ze zelfstandig. Ingelmunster wordt doormidden gesneden door het kanaal Roeselare-Leie en de gewestweg Kortrijk-Brugge (N50).Bij de telling van 1999 was van de oppervlakte 65,1 procent onbebouwd, tegenover nog 77,1 procent in 1980. Er is een natuurreservaat van 7 ha (Mandelhoek) en een Kasteelpark (4 ha). Volgens de startnota waaruit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet groeien, wil Ingelmunster zijn open ruimte maximaal vrijwaren. Dat slaat vooral op de Gave omgeving Mispelarebeek, het zuidelijke deel van de gemeente dat aan Hulste grenst. In de minder open delen worden wonen en werken (ambacht en industrie) versterkt.Ingelmunster beschikt over vijf industriezones, waarvan een voor milieubelastende bedrijven. Voor de aanleg van een 14 ha groot gebied voor industrieel-ambachtelijke activiteiten is een bijzonder plan van aanleg (BPA) in voorbereiding. In 1999 waren er 448 bedrijven: 113 landbouwbedrijven (waarvan de helft beroepslandbouw), 227 bedrijven uit de secundaire sector, 105 handels- en horecazaken, en 13 diverse. Van de 227 industriebedrijven zijn er 88 zonevreemd; ze stellen 250 mensen tewerk. Acht zonevreemde bedrijven hebben, met het oog op uitbreiding, gevraagd opgenomen te worden in het sectoraal BPA dat in voorbereiding is. In de woonzones is nog een 300-tal bouwpercelen vrij. Samen met het woonuitbreidingsgebied waarover de gemeente beschikt, moet dat volstaan om aan de vraag te voldoen. Ten minste een derde van de 4.400 woningen is zonevreemd. Ze zullen op termijn zone-eigen worden gemaakt, maar daarbij zullen voor verbouwing of uitbreiding voorwaarden worden opgelegd die, afhankelijk van het gebied waar de huizen staan, minder streng of strenger zullen zijn. MD