Advertentie
Advertentie

Deregulering kan Japan en EU extra economische groei bezorgen

(tijd) - Een ambitieus programma van deregulering kan de economie van sterk gereguleerde landen, zoals Japan en bepaalde lidstaten van de Europese Unie, 3 tot 6 procent extra doen groeien. Deregulering leidt bovendien tot een stijging van de productiviteit, met als gevolg hogere bedrijfswinsten, wat uitzicht biedt op een stijging van de reële lonen, wat dan weer de consumptie ten goede komt. Dat schrijft de OESO in een rapport over de impact van deregulering (*).Deregulering heeft volgens de OESO vele positieve effecten, zoals de daling van de prijs van goederen en diensten. Deregulering van de Amerikaanse en Britse luchtvaartsector deed de prijs van een vliegtuigbiljet tussen 1976 en 1993 in reële termen met een derde dalen. Deregulering van de telecomsector drukte de prijs van een telefoongesprek in Japan met 41 procent en in het Verenigd Koninkrijk met 63 procent.