Dertig jaar zorgeloze expansie en één pijnlijke sanering

AALST (tijd) - 35 jaar lang stond Jean Neirynck aan het hoofd van het team dat het Vlaamse agro-voedingsbedrijf Amylum leidde. Toen hij in 1962 zijn carrière in Aalst startte, was Amylum niet veel meer dan een goeddraaiende maar lokale zetmeelproducent. Vandaag is het een Europese topspeler met 15 produktie-eenheden. 35 jaar lang respecteerde Neirynck het adagium van zijn bedrijf: 'Pour vivre heureux, vivons caché'. Dat doet hij vandaag nog altijd maar vermits hij deze week met pensioen gaat, wil hij voor een keer in de praatstoel. Het verhaal van Amylum is er een van continue expansiedrang, maar het nieuwe Gatt-akkoord duwde het bedrijf de jongste jaren ook steeds meer in de richting van kostenbesparingen.Dat Amylum de voorbije decennia zijn externe communicatie met een druppelteller voerde, was een bewuste strategie. 'Wij produceren geen produkten voor het grote publiek. Bovendien zijn wij geen publieke vennootschap', licht Jean Neirynck toe. Naar buiten treden deed Amylum enkel wanneer er 'evenementen' waren die dat wenselijk maakten. Zo herinnert Neirynck zich het milieu-effectenrapport dat 10 jaar geleden werd uitgevoerd en waarmee het bedrijf naar buiten trad.