Dertig rijkswachters en MP-ers naar Namibië

BRUSSEL (belga) Eind deze maand, waarschijnlijk op 29 augustus, vertrekken 30 Belgische militairen - 15 rijkswachters en 15 leden van de militaire politie - naar Namibië. Zij blijven er minstens tot begin april 1990 (zeven maanden dus), de voorziene datum waarop dit door Zuid-Afrika bezet gebied onafhankelijk wordt.