Derycke antwoordt NCOS

(tijd) - Leningen van staat tot staat kunnen onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden. Dat heeft minister voor ontwikkelingssamenwerking Derycke geantwoord aan het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS). De eis inzake schuldkwijtschelding stond dit jaar centraal in 11.11.11.-aktie. Voor schulden aan de Delcrederedienst wordt het systeem van tegenwaardefondsen toegepast. Over de schulden van ontwikkelingslanden bij partikuliere banken zal de regering met de betrokkenen een rondetafelkonferentie houden. Het NCOS is tevreden over het antwoord van de regering