Derycke omzeilde wervingsstop ABOS

(tijd) - Gewezen staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Erik Derycke, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, gaf vrijdag toe dat hij de wervingsstop bij het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) heeft ontweken. Hij richtte in juni '95 een verbindingskantoor van het Internationaal Overlevingsfonds (IFAD) op om een ex-kabinetslid en een ABOS-medewerker van SP-signatuur onderdak te verlenen. Derycke ontkende dat de medewerkers van het inmiddels opgeheven verbindingskantoor hun eigen loon konden bepalen.De Morgen bracht vrijdag het verhaal naar buiten. Het verbindingskantoor zou bijna een jaar in de illegaliteit hebben bestaan en nooit iets hebben uitgevoerd. Uit een nota van de bevoegde ABOS-administratie zou voorts blijken dat de twee zelf hun wedde konden betalen. Het was de inspectie van Financiën, die hierop stootte, en Moreels voorstelde het dossier over te maken aan de Brusselse procureur des Konings. Moreels gaf er de voorkeur aan het kantoor op te doeken. 'We hebben dit bureau opgedoekt, omdat het een ontdubbeling inhield van een reeds bestaande administratieve taak', aldus het kabinet-Moreels.