Derycke pleit voor gezamenlijke actie tegen kindermisbruik

STOCKHOLM (belga) - Op het Wereldcongres over kindermisbruik in Stockholm zei minister van Buitenlandse zaken Erik Deryckedat hij nog dit jaar een voorstel voor gemeenschappelijke actie tegen kindermisbruik zal indienen in het kader van het Verdrag van Maastricht. Hij drong aan op de ratificatie van de Europol-conventie. De conferentie keurde een actieplan goed voor de bestrijding van kindermisbruik.In zijn toespraak vergeleek Derycke de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen met kankerbestrijding. Het is een ziekte die langs elektronische informatiesystemen en wereldwijde communicatienetwerken voortwoekert over de hele planeet, zelfs al slaagt men erin het gezwel te neutraliseren. Het gelijk van de minister werd bewezen door specialisten die in Stockholm verklaarden dat er op het Internet zowat een miljoen foto's en veertig miljoen pagina's met kinderporno ter beschikking zijn. De foto's op het netwerk tonen volgen hen 'gemartelde, verkrachte kinderen of kinderen die tot seks met beesten zijn gedwongen'.