Desimpel gaat kwart van kapitaal aanbieden via tender-systeem

KORTEMARK (tijd) - Desimpel Kortemark Company, de holdingmaatschappij van de baksteengroep uit Kortemark, gaat in mei 500.000 van zijn 2,04 miljoen aandelen (dat wil zeggen: net geen 25 procent) aan het publiek aanbieden. Een halve procent daarvan wordt voorbehouden voor het personeel. De emissie zal geschieden volgens een tendersysteem, met een minimum en een maximumprijs. "We willen niet het onderste uit de kan halen, we willen later nog een beroep op de kapitaalmarkt kunnen doen', zegde ons gisteren Aimé Desimpel, voorzitter en afgevaardigde- bestuurder van de groep.