Detailhandel neemt steeds grotere marge op vleesverkoop

BRUSSEL (tijd) - Van de prijzenval voor rundsvlees sinds 1989, zowel op producenten- als op groothandelsniveau, is tot op heden niets te merken in de detailhandel. Integendeel, versnijderijen en detaillisten hebben hun handelsmarges nog vergroot. Bij een dalende verkoop pogen zij blijkbaar hun omzet op peil houden door de marges te vergroten. Dit blijkt althans uit een studie van ir. Fran¸ois Huyghe over de handelsmarges in de vleessektor.