Advertentie
Advertentie

Detailhandel terug in het slop

BRUSSEL (belga) - De conjunctuurenquête van Fedis, de Federatie van de Distributie-ondernemingen, plaatst vraagtekens achter de jongste enquête van de Nationale Bank. De NBB ziet een positieve ontwikkeling en dito vooruitzichten in de handel. Volgens Fedis profiteert de groothandel inderdaad van de opverende bedrijfsinvesteringen, maar kampt de detailhandel sinds begin dit jaar met een daling van de verkoop.Volgens de conjunctuuranalyse van Fedis nam in 1994 het bruto binnenlands produkt reëel - dit is zonder rekening te houden met de prijsevolutie - met 2,3 procent toe. Voor dit jaar ziet Fedis een groeiversnelling van 2,5 procent.