Advertentie
Advertentie

Detiège en Grootjans regelen taakverdeling

(tijd) - Burgemeester Leona Detiège (SP) en schepen van Integrale Veiligheidszorg Dirk Grootjans (VLD) van Antwerpen zijn het gisteren principieel eens geraakt over een taakverdeling voor het veiligheidsbeleid.Detiège en Grootjans liggen sinds het begin van het jaar overhoop over de onderlinge taakverdeling. Volgens de Gemeentewet is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie en voor de handhaving van de openbare orde, maar kan hij bepaalde taken delegeren aan een schepen.In het geschil speelde ook het ontbreken van federale richtlijnen over de toepassing van de Gemeentewet een rol. Pas begin deze maand kwam minister van Binnenlandse Zaken Duquesne (PRL) met een rondzendbrief over de delegatiekwestie. Voordien al hadden Detiège en Grootjans afgesproken elkaar op 17 augustus andermaal te zien om te trachten hun conflict bij te leggen. Grootjans had ermee gedreigd ontslag te nemen indien zijn bevoegdheid als schepen tegen begin september niet concreet zou worden ingevuld. Hij vond dat Detiège het hele veiligheidsbeleid naar zich toe trok.Gisteren zijn de twee tot een akkoord gekomen. Afgesproken is dat Grootjans bevoegd wordt voor de brandweer en voor de organisatie en de opvolging van de preventie (drugs, voetbalstadions, politiereglementen). Hij krijgt inspraak in de andere aspecten van het politie- en veiligheidsbeleid. Detiège en Grootjans gaan wekelijks vergaderen over de materie, met respect voor elkaars bevoegdheden. De burgemeester beklemtoonde dat zij, conform de wet, de eindverantwoordelijkheid blijft dragen.Detiège en Grootjans zetten de komende dagen hun gesprekken voort. Tegen het einde van de maand komen zij met een delegatiebesluit naar buiten, dat volgens Detiège veel verder gaat dan in andere steden met een Veiligheidsschepen het geval is. MD