Deugdelijke plannen

Premier Guy Verhofstadt ontving deze week het eindverslag van een werkgroep die na de jaarwisseling op zoek ging naar mogelijkheden om het bestuur van de Belgische bedrijven op een meer deugdelijke manier te organiseren. Internationaal krijgen de regels van corporate governance steeds meer aandacht naarmate het belang en dus ook de verantwoordelijkheid van de bedrijfswereld in de maatschappij toeneemt.De grote trek van kleine spaarders richting beurs vormt een belangrijke, maar niet de enige reden waarom de spelregels voor genoteerde bedrijven beter gedefinieerd moeten worden. België behoort tot op heden niet bij het groepje koplopers van het internationale gebeuren rond dat deugdelijk bestuur. De erfenis uit het verleden, met de grote traditionele holdings als absolute heersers over het beurslandschap, is de laatste jaren vaak genoeg aangehaald als remmende factor.Toch is er al beterschap. De richtlijnen van de beursautoriteiten en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor de toepassing van het deugdelijk bestuur zorgden voor een stroomversnelling op het terrein. Ook de strenge invloed van buitenlandse institutionele beleggers op de Brusselse beurs mag niet worden onderschat. Vooral grotere genoteerde bedrijven werken aan een meer transparant bedrijfsbeleid en aan een correcte en gelijke behandeling van alle aandeelhouders.Hoe dan ook is de toepassing van de richtlijnen van de beurs en de CBF niet verplicht. Bovendien zitten er in de Belgische vennootschapswetgeving nog een aantal hiaten. De juridische bedrijfsomgeving in dit land lijkt in vergelijking met de situatie in andere landen vaak op een museum. Dat de operationele leiding van een Belgische vennootschap nog altijd geen wettelijke statuut heeft, is enkel maar de bevestiging van deze situatie. De onduidelijke overnamewetgeving en de lekke regeling voor belangenconflicten in bestuursorganen zijn andere voorbeelden.Het politieke werk begint nu pas. De discussie rond de overname van de Generale Bank door Fortis of het bod van Suez Lyonnaise des Eaux op Tractebel maakte nogmaals duidelijk dat genoteerde bedrijven nood hebben aan klare en heldere wetteksten.De ploeg van Verhofstadt zal heel wat weerstand uit de oude bedrijfswereld moeten overwinnen om de nieuwe regels door te drukken. Die weerstand kwam tot voor kort in belangrijke mate uit de hoek van de werkgeversorganisatie VBO. De voormalige regering-Dehaene lanceerde enkele maanden voor de verkiezingen een ultieme poging om de onduidelijke overnamewetgeving toch nog aan te passen op basis van het duidelijke drempelsysteem dat in de Europese Unie als standaard geldt. Het dossier stierf enkele weken later een luide dood. Premier Jean-Luc Dehaene liet aan zijn naaste politieke collegas weten dat hij enkele maanden voor de verkiezingen geen zin had in een harde confrontatie met het VBO. De anekdote schetst de geladen sfeer rond het dossier.Intussen zijn we een regering en bijna een jaar verder. Het VBO liet vorig jaar weten wel te willen meewerken aan een algemene aanpak van de juridische problemen van de Belgische bedrijfswereld. De verankeringszorgen van de overblijvende Belgische groepen staan hierbij hoog op het lijstje van de werkgeversorganisatie. Het moment lijkt stilaan aangebroken om verder kleur te bekennen in het debat. Renaat SCHROOTEN