Deur staat open voor versoepeling overuren

(tijd) - Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Werk, zet de deur open voor een versoepeling van overuren. Hij sloot gisteren een akkoord met de bouwsector over een verdubbeling van het aantal overuren. Vandenbroucke spreekt van een 'belangrijk precedent.' 'Ik ben mij ervan bewust dat we meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moeten creëren, en een realistischer benadering van de overuren moeten nastreven. Temeer omdat dat het zwartwerk kan terugdringen.'