Deurwaarders beledigd door 11.11.11-affiche

(tijd) - De nationale kamer van gerechtsdeurwaarders heeft bij de 11.11.11-aktie geprotesteerd omwille van de dit jaar gebruikte slogan: "Als de Derde Wereld zijn schulden niet betaalt, komt de deurwaarder wel'. Volgens de gerechtsdeurwaarders wordt de afgebeelde "Pietje de Dood' aldus geassocieerd met het ambt van deurwaarder. Volgens 11.11.11 was dit absoluut niet de bedoeling en staat Pietje de Dood symbool voor de schuldenlast van de Derde Wereld.