Deutsche Bank acht Moskou minder kredietwaardig

FRANKFURT (anp) - Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland en een van de grootste schuldeisers van Moskou, gaat provisies aanleggen voor mogelijke verliezen op leningen die zij aan de Sovjetunie heeft verstrekt. Daarmee zet de bank vraagtekens bij de kredietwaardigheid van de Sovjetunie, die tot voor kort in de financiële wereld nog in hoog aanzien stond.