Deutsche Borse vreest omzetprognoseniet te halen

(reuters/tijd) - Deutsche Borse erkent dat het moeilijk wordt dit jaar de beloofde 1,6 a 1,7 miljard euro omzet te halen, maar handhaaft wel de voorspelling voor een bedrijfswinst tussen 440 en 460 miljoen euro. De uitbater van de beurs van Frankfurt timmert voort aan de expansie. Daarbij staat de lancering van een eigen derivatenbeurs in de VS, begin 2004, centraal.