Deutsche en Gerling: wachten op goedkeuring

(tijd) - Dat Deutsche Bank 30% in Gerling Konzern neemt, schreven we al. Belangrijk is dat het Duitse kartelbureau de transaktie nog moet goedkeuren. Dat dit niet altijd een eenvoudige hindernis is, bewijst het geschil tussen het kartelbureau enerzijds en Dresdner Bank en Allianz anderzijds. Het kartelbureau meent dat de participatie van Allianz in Dresdner te groot is en de konkurrentie schaadt. De grootste Duitse verzekeraar bezit 22,3% van Dresdner. Hoe het kartelbureau zal aankijken tegen het belang van de grootste Duitse bank (Deutsche Bank) in de derder grootste Duitse verzekeraar (Gerling) is moelijk te voorspellen. Het Gerling Konzern is vooral aktief als industriële verzekeraar en als herverzekeraar en - anders dan we gisteren schreven - in mindere mate als levensverzekeraar.