DEVIEZEN - RETURNS

Tijdens het eerste halfjaar hebben de Belgische beleggers het meest verdiend aan deposito's in Australische, Nieuwzeelandse en Canadese dollars, zo blijkt uit een onderzoek van de Belegger. De Amerikaanse dollar presteerde heel wat zwakker dan de andere dollarmunten. Van de traditioneel sterke munten leverde alleen de yen een mooie return op. De gulden, de DM en de Zwitserse frank bengelden helemaal onderaan. Die deviezen waren de enige die zwakker presteerden dan de Belgische frank. Het rendement van de Zwitserse munt was zelfs negatief.