Devroe vraagt autonome havenregie

ANTWERPEN (tijd) - Havenschepen Jan Devroe zei in Antwerpen voorstander te zijn van een "ook juridisch' autonoom havenbestuur. "Een havenregie met een eigen bestuurlijke autonomie is de evidente les uit het verre en nabije verleden', zei hij als gastspreker op het jaarlijks feestmaal van de Antwerpse expediteurs. Van zijn kant pleitte gemeenschapsminister Sauwens voor een vierde oeververbinding mét spoorlijn over een stormvloedkering.