Advertentie
Advertentie

Dewael eist plaats opin NMBS-besprekingen

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, eist bij de besprekingen over de nieuwe structuren bij de Belgische spoorwegen en het tienjareninvesteringsplan een prominente plaats op. Dat stelde hij in een interview met Gazet van Antwerpen. Volgens de minister-president is het niet meer dan logisch dat de gewesten mee de prioriteiten van de NMBS bepalen, want ze zijn nu al bevoegd voor mobiliteit. Het spoorvervoer moet afgestemd worden op het gewestelijke mobiliteitsbeleid, anders is dat beleid niet efficiënt, aldus Dewael. Als voorbeeld haalde hij het Antwerpse masterplan aan dat de fileproblematiek in de Antwerpse regio aanpakt. Dat plan mist een deel van zijn uitwerking als de NMBS niet tegelijk belangrijke investeringen, zoals de tweede spoortoegang tot de haven, realiseert.Een belangrijke rem op die, voor Vlaanderen broodnodige, investeringen is de NMBS-budgetverdeling die volgens de sleutel 60 procent voor Vlaanderen en 40 procent voor Wallonië gebeurt. Dewael zegt dat die niet houdbaar is omdat Vlaanderen 90 procent van het goederenvervoer per spoor genereert. De verdeling moet volgens hem gebeuren volgens objectieve behoeftenanalyses. Daarnaast kunnen de gewesten investeringen cofinancieren. Het geld daarvoor kan Vlaanderen halen uit het Financieringsfonds. Voor 2001 kan 4,5 miljard frank gebruikt worden uit het fonds voor eenmalige investeringen. IdV