Advertentie
Advertentie

Dewael gelooft in spoedig akkoord afcentiemen

(tijd) - Minister-president Patrick Dewael gelooft dat de federale regering er op korte termijn mee zal instemmen dat de Vlaamse regering een selectieve korting op de personenbelasting geeft. Hij zei dat maandag in het Vlaams Parlement. De CVP-fractie blijft sceptisch en ziet technische moeilijkheden opduiken.De commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement zette gisteren de algemene bespreking van de ontwerpbegroting voor 2000 voort. Minister-president Dewael antwoordde op vragen en bemerkingen die de fracties vorige week hadden geformuleerd. Een van de hoofthema's in het debat zijn de afcentiemen op de personenbelasting die de Vlaamse regering vanaf volgend jaar wil geven.