Advertentie
Advertentie

Dewael laat vrijebudgettaireruimte herramen

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, gaf de administratie de opdracht een nieuwe raming te maken van de budgettaire ruimte waarover de Vlaamse regering tot het einde van de regeerperiode beschikt. Dat zei hij gisteren in het Vlaams Parlement. Daar bleek ook dat de meerderheid overweegt de begrotingsoverschotten niet alleen meer voor schuldafbouw te gebruiken, maar ook voor eenmalige investeringen.