Advertentie
Advertentie

Dewael streeft naar zomerakkoord over milieu

(tijd) - De Vlaamse regering neemt zich voor op 21 juni enkele hangende kwesties in het milieu- en het ruimtelijkeordeningsbeleid te beslechten. Het zomerakkoord wordt voorbereid door een werkgroep onder leiding van Jan Kerremans, de kabinetschef van minister-president Patrick Dewael (VLD). De hele Vlaamse regering is van mening dat het incident-Dua van deze week niet voor herhaling vatbaar is.